Prof. Dr. OĞUZ BİLGİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. OĞUZ BİLGİN

T: (0282) 250 2145

M obilgin@nku.edu.tr

W obilgin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Tarla Bitkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (DR)
Öğrenim Yılları: 1996-2001
Tez: Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarında genetik uzaklıklar, verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi (2001)
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1993-1996
Tez: Makarnalık buğdaylarda (Triticum durum desf.) genotip ve çevre ilişkileri üzerine araştırmalar (1996)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1996
Tez:
Lisans
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ PR.
Öğrenim Yılları: 1989-1993
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARLA BİTKİLERİ
Öğrenim Yılları: 1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TAHILLAR VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
2017-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TAHILLAR VE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER
2012-2017
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
2005-2012
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ / TARLA BİTKİLERİ PR.
1994-2005
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., BİLGİN O., Determination of the High Temperature Stress Tolerances of Bread Wheat Genotypes, Journal of Life Sciences, vol. 11, 2017.
Özgün Makale Chemical Abstracts Service (CAS), USA
2. KUTLU İ., BALKAN A., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BAŞER İ., EVALUATION OF RECIPROCAL CROSS POPULATIONS FORSPIKE-RELATED TRAITS IN EARLY CONSECUTIVE GENERATIONSOF BREAD WHEAT (Triticum aestivum L.), Genetika-Belgrade, vol. 49, pp. 511-528, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. BİLGİN O., GUZMAN C., BAŞER İ., JOSE C., KORKUT Z. K., Evaluation of Grain Yield and Quality Traits of Bread Wheat Genotypes Cultivated in Northwest Turkey, Crop Science, vol. 56, pp. 73-84, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. BİLGİN O., KUTLU İ., BALKAN A., Gene Effects on Yield and Quality Traits in Two Bread Wheat (T. aestivum L.) Crosses, International Journal of Crop Science and Technology, vol. 2, pp. 1-10, 2016.
Özgün Makale DOAJ
5. KUTLU İ., BALKAN A., BİLGİN O., Ekmeklik Buğdayda Bazı Başak Özelliklerinin Kalıtımı ve Popülasyon Farklılıklarının Analizi, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 18, pp. 40-47, 2015.
Özgün Makale CAB
6. BALKAN A., GENÇTAN T., BİLGİN O., ULUKAN H., Response of Rice (Oryza sativa L.) To Salinity Stress at Germination and Early Seedling Stages, Pak J Agri Sci, vol. 52, pp. 455-461, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., Assesment of heterosis and heterobelthiosis fors pike characters in durum wheat, Pakistan J Agric Res, vol. 24, pp. 1-7, 2011.
Özgün Makale CAB
8. BALKAN A., GENÇTAN T., BİLGİN O., Effect of Removal of Some Photosynthetic Organs on Yield Components in Durum Wheat (Triticum durum (L.) Desf.), Bangladesh J Agril Res, vol. 36, pp. 1-12, 2011.
Özgün Makale CAB
9. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., DAĞLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., BALKAN A., Genetic Variation and Inter-Relationship Of Some Morpho-Physiological Traits in Durum Wheat (Triticum durum (L.) Desf.), Pak J Bot, vol. 43, pp. 253-260, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. BİLGİN O., BALKAN A., KORKUT Z. K., BAŞER İ., Heterotic and heterobelthiotic potentials of bread wheat (Triticum aestivum L.) hybrids for yield and yield componnts, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 8, pp. 133-144, 2011.
Özgün Makale CAB
11. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., BALKAN A., Investigation on Selection Criteria for Drought Tolerance of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) In the North-West Turkey, Bangladesh J Agril Res, vol. 36, pp. 291-303, 2011.
Özgün Makale CAB
12. BİLGİN O., ORAK H. H., KORKUT Z. K., BAŞER İ., ORAK A., BALKAN A., Interrelationships among some quality characteristics in dent corn (Zea mays L.), Cereal Research Communications, vol. 38, pp. 233-242, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ORAK H. H., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., ORAK A., Investigations of peroxidase and lipoxygenase enzyme activities and their relationships with colour and chemical characteristics in commercial dent corn (Zea Mays L.) Hybrids, Journal of Agro Crop Science, vol. 1, pp. 33-40, 2010.
Özgün Makale CAB
14. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., DAĞLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., BALKAN A., Variation and heritability for semolina characteristics and grain yield and their relations in durum wheat (Triticum durum Desf.), World J Agric Sci, vol. 6, pp. 301-308, 2010.
Özgün Makale CAB
15. ORAK H. H., KORKUT Z. K., BAŞER İ., ORAK A., BİLGİN O., Grain qualities, oil yields and fatty acid composition of some hybrid dent corn varieties, Asian J Chem, vol. 21, pp. 7182-7190, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., GENÇTAN T., BALKAN A., SAĞLAM N., Variations for grain yield and milling value of durum wheat landraces and obsolete cultivars, Philipp Agric Scıentist, vol. 92, pp. 25-32, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BAŞER İ., DAĞLIOĞLU O., ÖZTÜRK İ., KAHRAMAN T., Determination of variability between grain yield and yield components of durum wheat varieties (Triticum durum Desf.) In Thrace Region, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 5, pp. 101-109, 2008.
Özgün Makale CAB
18. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., SAĞLAM N., The impacts on seedling root growth of water and salinity stres in maize (Zea mays indentat sturt.), Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 14, pp. 313-320, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
19. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., Assessment of early generation performances in durum wheat (Triticum durum L. Desf.) mutant lines, Turk J Field Crops, vol. 12, pp. 26-33, 2007.
Özgün Makale CAB
20. BAŞER İ., BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., Makarnalık buğdayda mutasyon ıslahı ile bazı kantitatif karakterlerin geliştirilmesi, Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 13, pp. 346-353, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. KORKUT Z. K., BİLGİN O., BAŞER İ., SAĞLAM N., Stability of grain vitreousness in durum wheat (Triticum durum L. Desf.) genotypes in the Northern-West Region of Turkey, Turk J Agric For, vol. 31, pp. 313-318, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının genetik uzaklıklarının belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 245-252, 2005.
Özgün Makale CAB
23. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşit ve hatlarının tane verimi ve bazı fenolojik özelliklerinin belirlenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 58-65, 2005.
Özgün Makale CAB
24. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Determination of some bread wheat quality and grain yield characters in bread wheat (Triticum aestivum L.), International Journal of Agriculture and Biology, vol. 7, pp. 125-128, 2005.
Özgün Makale CAB
25. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) kurağa dayanıklılıkla ilgili özellikler arasındaki ilişkiler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 253-259, 2005.
Özgün Makale CAB
26. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., Mutagen uygulamasının makarnalık buğdaylarda (Triticum durum Thell) M1 generasyonundaki varyasyona etkisi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 2, pp. 66-72, 2005.
Özgün Makale CAB
27. KORKUT Z. K., BAŞER İ., TURHAN H., BİLGİN O., Androgenetic Plant Production In Local Foreign Bread Wheat Genotypes, Turkish Journal Of Field Crops, vol. 8, pp. 9-14, 2003.
Özgün Makale CAB
28. KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., Genotypic and phenotypic variability, heritability and phenotypic correlation for yield and yield components in bread wheat varieties, Acta Agronomica Hungarica, vol. 49, pp. 237-242, 2001.
Özgün Makale CAB
29. BİLGİN O., KORKUT Z. K., Assessment of stability parameters and yield stability levels in some durum wheat (Triticum durum L. Desf.) genotypes, Acta Agronomica Hungarica, vol. 48, pp. 197-201, 2000.
Özgün Makale CAB
30. BAŞER İ., BİLGİN O., AYLA Y. B., GENÇTAN T., Relationship between characters related to tillering and grain yield in bread wheat (Triticum aestivum L. em. Thell.), Acta Agronomica Hungarica, vol. 48, pp. 251-256, 2000.
Özgün Makale CAB
31. HALİL S., KORKUT Z. K., BİLGİN O., Correlation and path analysis for yield and yield components in rice in a 8-parent half diallel set of crosses, ORYZA, vol. 35, pp. 15-18, 1998.
Özgün Makale CAB
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Anter Kültürü Tekniği ile Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Melez Populasyonlarından Doubled Haploid Bitkilerin Elde Edilmesi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitusu Dergisi, cilt 25, ss. 232-236, 2016.
Özgün Makale TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KORKUT Z. K., SOYLU S., BİLGİN O., CERİT İ., Melez Mısırla 100 Yıl Çalıştayı, Bölüm: Melez Kombinasyonların Değerlendirilmesi, Yayın Yeri: Ajans Media Life, Editör: Kayıhan Z. KORKUT, İsmet BAŞER, Vehbi ESER, 2013.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BALKAN A., KORKUT Z. K., BAŞER İ., BİLGİN O., Determination of The High Temperature Stress Tolerances of Bread Wheat Genotypes, 3rd International Symposium For Agriculture And Food-ISAF 2017 (18.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
2. BİLGİN O., BAŞER İ., KORKUT Z. K., BALKAN A., GÜLFİDAN E., Molecular Characterization of Bread Wheat Genotypes for Leaf Rust Disease Resistance, 3rd International Symposium For Agriculture And Food-ISAF 2017 (10.10.2017-20.10.2017).
Özet bildiri
3. BİLGİN O., KORKUT Z. K., BALKAN A., BAŞER İ., Comparison of bread wheat genotypes with respect to yield components and diseases resistance, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
4. BAŞER İ., KORKUT Z. K., BİLGİN O., BALKAN A., Production of doubled haploid plant by corn anther culture in vitro, 2nd INTERNATIONAL BALKAN AGRICULTURE CONGRESS (16.05.2017-18.05.2017).
Özet bildiri
Editörlükler
1. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK İZMİR (24.12.2017-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. TURKISH JOURNAL OF FIELD CROPS, Yayın Yeri: OFİS-SER MATBAACILIK LTD İZMİR (30.06.2017-).
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Journal of Field Crops, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Turkish Journal of Field Crops, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN KAHVERENGİ PAS HASTALIĞINA DAYANIKLILIĞININ DOĞAL KOŞULLARDA MORFOLOJİK BELİRLENMESİ VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 04.09.2014-11.10.2016.
2. YÜKSEK SICAKLIK STRESİ ALTINDA EKMEKLİK BUĞDAY (Triticum aestivum L.) GENOTİPLERİNİN TOLERANSLARININ BELİRLENMESİ, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 28.05.2014-09.04.2016.
3. Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum) Mutant Hatlarında Anter Kültürü Yöntemi Ile Double Haploid Genotiplerin Elde Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 29.04.2013-08.11.2016.
4. 110G087-Melez Mısır Islahında Dihaploid Hatların Elde Edilmesi ve Kullanılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.05.2011-01.05.2015.
5. TÜAF-232, DİĞER, Araştırmacı.
6. DPT Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. TÜBAP-273, DİĞER, Araştırmacı.
8. TÜBAP-556, DİĞER, Araştırmacı.
9. TÜBAP-591, DİĞER, Araştırmacı.
10. TÜAF-265, DİĞER, Araştırmacı.
11. TOGTAG-2780, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
12. TOGTAG-1550, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
13. TÜAF-66, DİĞER, Araştırmacı.
Patentler
1. NKÜ LİDER Ekmeklik Buğday Çeşidi, 2016
Patent Başvuru Sahipleri:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Patent Buluş Sahipleri:Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT,Prof. Dr. İsmet BAŞER,Doç. Dr. Oğuz BİLGİN,Yrd. Doç. Dr. Alpay BALKAN.
2. NKÜ ERGENE Ekmeklik Buğday Çeşidi, 2016
Patent Başvuru Sahipleri:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Patent Buluş Sahipleri:Prof. Dr. Kayıhan Z. KORKUT,Prof. Dr. İsmet BAŞER,Doç. Dr. Oğuz BİLGİN,Yrd. Doç. Dr. Alpay BALKAN.
3. NKÜ ZİRAAT MAKARNALIK BUĞDAY ÇEŞİDİ, 2015
Patent Başvuru Sahipleri:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Patent Buluş Sahipleri:ZAHİT KAYIHAN KORKUT,İSMET BAŞER,OĞUZ BİLGİN,ALPAY BALKAN.
Sanatsal Faaliyetler
1. DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Fuarı-Karaevli NKÜ Ziraat Makarnalık Buğday Çeşidi, Yer:DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Fuarı-Karaevli-Tekirdağ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD ŞTİ.-TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
2. DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Fuarı-Karaevli NKÜ Ergene Ekmeklik Buğday Çeşidi, Yer:DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Fuarı-Karaevli-Tekirdağ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ.-TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
3. DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı-Karaevli NKÜ LİDER Ekmeklik Buğday Çeşidi, Yer:DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı-Karaevli-TEKİRDAĞ, Düzenleyenler:DLG FUARCILIK LTD. ŞTİ.-TEKİRDAĞ, 23.08.2017-26.08.2017.
Karma
Üyelikler
EUCARPIA, Üye, 2012-.
Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, Üye, 2010-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Ekmeklik Buğdayda Bitkisel Özelliklerin Biçerdöver Kayıpları Üzerine Etkisi, Yer:Tekirdağ İli Marmara Ereğlisi İlçesi Sultanköy, 29.02.2016-23.08.2016.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 19.03.2015-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 19.03.2015-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 21.10.2014-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması İçin Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 21.10.2014-03.08.2015.
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması için Başvuru Öncesi Deneme, Yer:TEKİRDAĞ, 13.09.2013-03.08.2015.